Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 245–265. doi: 10.37062/sf.54.18217.