Redaktionen (2017) ”Sociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 267–268. doi: 10.37062/sf.54.18218.