Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”’Look at what’s happening in Sweden’: Swedish sociology on contemporary Sweden”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 273–274. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18219 (åtkomstdatum: 29 november 2021).