Thörn, C. och Thörn, H. (2017) ”Swedish cities now belong to the most segregated in Europe”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 293–296. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18224 (åtkomstdatum: 29 november 2021).