Evertsson, M. och Boye, K. (2017) ”Female same-sex couples act long-term financially rational?”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 297–301. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18225 (åtkomstdatum: 6 december 2021).