Juarez, S. och Rostila, M. (2017) ”Non-European migrants often have similar or better health than natives”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 323–327. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18230 (åtkomstdatum: 6 december 2021).