Elgenius, G. och Rydgren, J. (2017) ”The Sweden Democrats and the ethno-nationalist rhetoric of decay and betrayal”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 353–358. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18235 (åtkomstdatum: 6 december 2021).