Hannerz, E. (2017) ”Bodies, doings, and gendered ideals in Swedish graffiti”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 373–374. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18239 (åtkomstdatum: 6 december 2021).