Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 385–401. doi: 10.37062/sf.54.18242.