Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18243 (åtkomstdatum: 27 september 2021).