Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 87–94. doi: 10.37062/sf.53.18248.