Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 209–220. doi: 10.37062/sf.53.18257.