Kvarnlöf, L. (2016) ”Emergens i Meads sociologi: Process, interaktion och det sociala livets villkor”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 227–245. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18260 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).