Lindell, J. (2016) ”Social reproduktion i Värmland: Klass, utbildning och livsstil”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 289-306. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18263 (åtkomstdatum: 22april2021).