Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 323–337. doi: 10.37062/sf.53.18266.