Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 343. doi: 10.37062/sf.53.18268.