Johansson, S. och Arvidson, M. (2016) ”Att bekämpa det onda eller främja det goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakandemiljöer samt preventionsarbete runt dessa”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 345–370. doi: 10.37062/sf.53.18269.