Moesby-Jensen, C. K. och Moesby-Jensen, T. (2016) ”Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 371–395. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18270 (åtkomstdatum: 24 januari 2022).