Moesby-Jensen, C. K. och Moesby-Jensen, T. (2016) ”Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 371–395. doi: 10.37062/sf.53.18270.