Börjesson, M. (2016) ”Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 421–437. doi: 10.37062/sf.53.18272.