Redaktionen (2016) ”Minnesord: Thomas Brante 1947–2016”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 437–442. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18273 (åtkomstdatum: 22 januari 2022).