Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 443–469. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18274 (åtkomstdatum: 24 oktober 2021).