Aspers, P. (2015) ”MINNESORD: Att leva livet i livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 85–87. doi: 10.37062/sf.52.18281.