Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 89–101. doi: 10.37062/sf.52.18282.