Svallfors, S. (2015) ”Sociologförbundet har ordet: Bli medlem i Sveriges Sociologförbund!”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 103–104. doi: 10.37062/sf.52.18283.