Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(2), s. 107–108. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18284 (åtkomstdatum: 27 september 2021).