Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(2), s. 181–201. doi: 10.37062/sf.52.18288.