Svallfors, S. (2015) ”Sociologförbundet har ordet: Att vårda sina fiender”, Sociologisk Forskning, 52(2), s. 203–203. doi: 10.37062/sf.52.18289.