Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(3), s. 207–207. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18290 (åtkomstdatum: 27 september 2021).