Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(3), s. 295–314. doi: 10.37062/sf.52.18295.