Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(4), s. 395–411. doi: 10.37062/sf.52.18301.