Närvänen, A.-L. och Häll, L. (2014) ”Perspektiv på ålder i vardagslivets interaktioner”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 15–28. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18305 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).