van der Burgt, D. och Cele, S. (2014) ”Barnen och stadsrummet: relationer mellan kompetens, ålder och delaktighet”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 29–46. doi: 10.37062/sf.51.18306.