Redaktionen (2014) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 87–101. doi: 10.37062/sf.51.18309.