Wide, S. (2014) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 51(2), s. 107–107. doi: 10.37062/sf.51.18310.