Wide, S. (2014) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 51(2), s. 107–107. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18310 (åtkomstdatum: 20 september 2021).