Andersson Cederholm, E. och Sjöholm, C. (2014) ”Att leva och sälja sin dröm: Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik”, Sociologisk Forskning, 51(2), s. 137–156. doi: 10.37062/sf.51.18312.