Svallfors, S. (2014) ”Sociologförbundet har ordet: Den mystiska forskningspolitiken”, Sociologisk Forskning, 51(2), s. 191–192. doi: 10.37062/sf.51.18315.