Frank, D. (2013) ”Organisationer, ojämlikhet, migration: förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 7–30. doi: 10.37062/sf.50.18365.