Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 75–84. doi: 10.37062/sf.50.18369.