Redaktionen (2013) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 85–86. doi: 10.37062/sf.50.18370.