Redaktionen (2013) ”Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 87–87. doi: 10.37062/sf.50.18371.