Redaktionen (2013) ”Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 87–87. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18371 (åtkomstdatum: 7 december 2021).