Willander, E. (2013) ”’Jag tror på något’: Konstruktioner av tro och tilltro”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 117–138. doi: 10.37062/sf.50.18374.