Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 167–190. doi: 10.37062/sf.50.18377.