Peterson, A. (2013) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 191–191. doi: 10.37062/sf.50.18378.