Liljeström, R. (2013) ”Individen, paret och banden mellan generationerna”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 321-334. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18386 (åtkomstdatum: 25maj2020).