Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 335–355. doi: 10.37062/sf.50.18387.