Redaktionen (2012) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 49(1), s. 80–84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18393 (åtkomstdatum: 15 oktober 2021).