Redaktionen (2012) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 49(2), s. 161–166. doi: 10.37062/sf.49.18400.