Fernqvist, S. (2012) ”Barns strategier och ekonomisk utsatthet: knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen”, Sociologisk Forskning, 49(3), s. 173–188. doi: 10.37062/sf.49.18403.