Petersson, G. (2012) ”Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse”, Sociologisk Forskning, 49(3), s. 211–226. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18405 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).