Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(1), s. 62–76. doi: 10.37062/sf.48.18420.