Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(1), s. 62–76. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18420 (åtkomstdatum: 7 december 2021).